Διευθύντρια Εργαστηρίου

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου Νομικής ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Φωτογραφία: 
Κατηγορία: 
Διεύθυνση