Καταχραστές Δημοσίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – Ν. 1608/1950

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Ισχύον Δίκαιο

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                        

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

1608

1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου

ΦΕΚ Α΄  301/28.12.1950