Δικονομικό δίκαιο των οικονομικών εγκλημάτων και κατά του Δημοσίου και των εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος                                         

Πηγή Δημοσίευσης

1.

Νόμος

1608

1950

Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπόμενων διά τους καταχραστάς του Δημοσίου.
ΦΕΚ Α' 301/28.12.50

 

2.

Νόμος

4022

2011

Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων,

υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ Α΄ 219/03.06.11

3

           

Νόμος

3126

2003

Ποινική Ευθύνη των Υπουργών

ΦΕΚ Α΄66/19.03.03

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Α. Συμβάσεις – Πρωτόκολλα

#

Είδος Νομικής Πράξης

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

 

-

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

#

Είδος

Αριθμός

Έτος

Τίτλος

Πηγή Δημοσίευσης

 1.

Αιτιολογική Έκθεση

 [Ν. 4022]

 2011

 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου
Συμφέροντος»

 Ιστοσελίδα Βουλής

 2.

Αιτιολογική Έκθεση

 [Ν. 3126]

 2003

 Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»

 Ιστοσελίδα Βουλής

2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ

 

-