Προστασία οικονομικών συμφερόντων Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ                                                

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

# Είδος απόφασης Αριθμός Έτος Βασικά Νομικά Ζητήματα Πηγές Δημοσίευσης

1.    

      

Απόφαση

1563

2013

Κακουργηματική απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία κατά ΕΕ. Απόπειρα είσπραξης με πλαστά έγγραφα επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου. Απρόσφορη απόπειρα (το πληρεξούσιο που είχε συνταχθεί στη Σκωτία, δεν έφερε σφραγίδα Apostille).

ΠοινΧρον 2014, 605

2.

        

Απόφαση ΑΠ σε Συμβ

1048

2011

Ταυτότητα εγκλήματος απάτης κατά ΕΕ (ιδιώνυμο)-Σχέση απάτης κατά ΕΕ και κατά ελληνικού δημοσίου-Άμεση συνέργεια σε κοινοτική απάτη-Χρόνος τέλεσης- Περιεχόμενο δόλου-Διαχρονικό δίκαιο

Βάση δεδομένων ΑΠ

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2012, 364

3.   

   

Απόφαση

1734

2011

Απάτη κατά ΕΕ και απάτη κατά ελληνικού δημοσίου-Ευθύνη διαχειριστών εταιρειών-Συρροή-Διαχρονικό δίκαιο-Μεταβολή κατηγορίας ως προς τις κατ’ εξακολούθηση πράξεις απάτης κατά ΕΕ

Βάση δεδομένων ΑΠ

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠραξΛογ 2012, 140

4.    

Απόφαση

1991

2010

Κατ’ εξακολούθηση απάτη κατά ΕΕ και άθροιση ποσού ζημίας-Συρροή κοινοτικής απάτης και κοινής απάτης κατά ΕΕ-Διαχρονικό δίκαιο για απάτη κατά ΕΕ πριν το ν. 2803/2000 και κατ’ εξακολούθηση έγκλημα-Άμεση συνέργεια σε απάτη κατά ΕΕ κατ’ εξακολούθηση

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΕλλΔικ 2011, 1518

5.    

Απόφαση

407

2008

Διαχρονικό δίκαιο επί απόπειρας απάτης κατά ΕΕ που τελέστηκε πριν το ν. 2803/2000-Διάκριση απόπειρας κατά ΕΕ και απόπειρας απάτης κατά ελληνικού δημοσίου-Παραγραφή επί διαχρονικού δικαίου

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2009, 139-140

ΕλλΔικ 2008, 1553-1554

ΠονΛογ 2008, 306

6.    

Απόφαση

964

2008

Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και ελληνικού δημοσίου-Αδυναμία εφαρμογής ν. 1608/1950-Διαχρονικό δίκαιο για απάτες κατά ΕΕ πριν το ν. 2803/2000-Στοιχεία κατ’ εξακολούθηση απάτης κατά ΕΕ

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2009, 333-334

ΠονΛογ 2008, 610

ΠραξΛογ 2008, 367

7.    

Απόφαση ΑΠ σε Συμβ

2007

2006

Απάτη κατά ΕΕ και απάτη κατά ελληνικού δημοσίου-Διαχρονικό δίκαιο για πράξεις πριν το ν. 280/2000-Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΔικ 2007 (περ.)

8.    

Απόφαση

1821

2002

Χρόνος τέλεσης απάτης κατά οικονομικών συμφερόντων ΕΕ-Παραγραφή-Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και απάτης κατά ελληνικού δημοσίου-Συρροή-Διαχρονικό δίκαιο και απάτη κατά ΕΕ-Κατ’ εξακολούθηση τέλεση και δυνατότητα άθροισης ποσών ζημίας-Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή αναφορικά με ειδικότερο τρόπο τέλεσης

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2003, 784-786

ΝοΒ 2003, 2999-303

ΠοινΔικ 2003, 1071-1074

ΠοινΛογ 2003, 2259

ΠραξΛογ 2002, 568

9.    

Απόφαση ΑΠ σε Συμβ

1197

2001

Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και απάτης κατά ελληνικού δημοσίου-Διαχρονικό δίκαιο-Συρροή απάτης κατά ΕΕ και κοινής απάτης

Παραγραφή απάτης κατά ΕΕ κατ’ εξακολούθηση

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2001, 739-744

ΠοινΔικ 2001, 990-993 (με παρατ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι)

ΠονΛογ 2001, 1755

ΠραξΛογ 2002, 141

Β. ΕΦΕΤΕΙΟ

#

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

10. 

Bούλευμα

ΣυμβΕφΛαρ

340

2012

Η επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης δεν αίρει τη θεμελίωση της αξιόποινης πράξης

Απόρριψη του αιτήματος των κατηγορουμένων για διενέργεια ποινικής συνδιαλλαγής επειδή το κακούργημα της ευρωαπάτης δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αδικημάτων για τα οποία αυτή προβλέπεται

Αρμενόπουλος 2013, 1529-1544

11. 

Βούλευμα ΣυμβΕφΚαλαμάτας

(α΄ βαθμού)

37

2005

Άμεση και απλή συνέργεια επί απάτης κατά ΕΕ-Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και απάτης κατά ελληνικού δημοσίου- Απάτη κατά ΕΕ και εφαρμογή ν. 1608/1950-Διαχρονικό δίκαιο επί διακεκριμένης απάτης κατά ΕΕ κατ’ εξακολούθηση-Επίδραση του άρθρου 6 ΕΣΔΑ στην περάτωση της κύριας ανάκρισης επί κατ’ εξακολούθηση διακεκριμένης απάτης που διώχθηκε εσφαλμένα με το ν. 1608/1950

ΝΟΜΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΠοινΧρον 2006, 73-76 (με παρατ. Πυρομάλλη)

12. 

Απόφαση ΕφΑθηνών

582

2001

Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και κατά ελληνικού δημοσίου-Διαχρονικό δίκαιο-Συρροή απάτης κατά ΕΕ και κοινής απάτης κατά ΕΕ-Παραγραφή

ΝΟΜΟΣ

Ποιν Χρον 2001, 744-746

13. 

Απόφαση ΕφΑθηνών

811-812

2001

Απάτη κατά ΕΕ κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση-Διαχρονικό δίκαιο-Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και κατά ελληνικού δημοσίου- Συρροή απάτης κατά ΕΕ και κοινής απάτης κατά ΕΕ-Απλή συνέργεια απάτης κατά ΕΕ-Χρόνος τέλεσης απάτης κατά ΕΕ-Παραγραφή απάτης κατά ΕΕ κατ’ εξακολούθηση πριν το ν. 280/2000

ΝΟΜΟΣ

Ποιν Χρον 2001, 746-748

14. 

Απόφαση ΕφΑθηνών (α΄βαθμ.)

1217

2001

Απάτη κατά ΕΕ κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση-Διαχρονικό δίκαιο-Συναυτουργία απάτης κατά ΕΕ-Απλή συνέργεια απάτης κατά ΕΕ-Παραγραφή

ΝΟΜΟΣ

Ποιν Χρον 2001, 748-750

15. 

Απόφαση ΠεντΕφΑθηνών

1442

2001

Διάκριση απάτης κατά ΕΕ και απάτης κατά ελληνικού δημοσίου-Πεδίο εφαρμογής του ν. 1608/1950-Αποβολή πολιτικής αγωγής του δημοσίου επί απάτης κατά ΕΕ

ΝΟΜΟΣ

ΠοινΔικ 2002, 371-374 (με παρατ. Β. Αλεξανδρή)

Γ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

#

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

16. 

Βούλευμα ΣυμβΠλημΡοδόπης

(Δεκτή πρόταση Σκιαδαρέση)

202

2005

Τρόποι τέλεσης κοινοτικής απάτης-Διάκριση κοινοτικής απάτης ως προς δαπάνες και ως προς έσοδα-Σύγκριση άρθρου τέταρτου ν. 280/2000 με Σύμβαση PIF-Ταυτότητα κοινοτικής απάτης(έγκλημα ιδιώνυμο και βλάβης)-Διάκριση κοινοτικής απάτης και απάτης κατά ελληνικού δημοσίου και συρροή αυτών

ΠοινΧρον 2006, 655-660

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

17

Απόφαση ΔΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

Υπόθεση C-105/14

8ηςΣεπτεμβρίου 2015

Εγκλήματα σχετικά με τον ΦΠΑ προσβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ-Εθνική νομοθεσία με απόλυτες προθεσμίες παραγραφής, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ατιμωρησία τέτοιας βαρειάς μορφής απατών, στο μέτρο που κριθεί από τα εθνικά δικαστήρια ότι εισάγει μέτρο μη αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της απάτης, πρέπει να μείνει ανεφάρμοστη χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εξαφάνισή της δια της νομοθετικής οδού ή με οποιαδήποτε άλλη συνταγματική διαδικασία-Ενδεχόμενη μη εφαρμογή  του εθνικού δικαίου δεν θα προσβάλλει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων κατά το άρθρο 49 του Χάρτη, αφού αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα απλά να μη μειώνεται η γενική προθεσμία παραγραφής και να καθίσταται αποτελεσματική η δίωξη αξιόποινων πράξεων κατά της ΕΕ καθώς και ίση η μεταχείριση των οικονομικών συμφερόντων  της ΕΕ με αυτήν του κράτους μέλους

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=

CELEX:62014CJ0105&qid=1442506941826