Δωροδοκία και συνοδά αδικήματα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ                                                  

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                         

Πηγές Δημοσίευσης

1.    

Απόφαση σε Συμβούλιο

570

2006

Δωροδοκία δικαστή (ενεργητική και παθητική) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ. ΠοινΧρ 2007, σελ. 317-326

2.    

Απόφαση

1445

2007

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1 ΠΚ) 2. Στοιχεία ειδικής υπόστασης ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 242 παρ. 1, 2 ΠΚ) 3. Προϋποθέσεις παράστασης πολιτικής αγωγής από ιδιώτη σε δίκη για παθητική δωροδοκία και ψευδή βεβαίωση

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2008, σελ. 430 επ.

3.     

Απόφαση

334

2008

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης πλαστογραφίας (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) 2. Στοιχεία ειδικής υπόστασης απάτης (άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ) 3. Στοιχεία ειδικής υπόστασης άρθρου 11 Ν. 5227/1931, "περί μεσαζόντων" 4. Ζητήματα συρροής (αληθινή μεταξύ απάτης και άρθρου 11 Ν. 5227/1931).

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

4.    

Απόφαση

1619

2008

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 παρ. 1 ΠΚ). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία 2. Στοιχεία ειδικής υπόστασης παράβασης καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) 3. Έννοια δημοσίου υπαλλήλου. Υπάλληλος ΔΟΥ.

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

5.    

Απόφαση

333

2009

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης άρθρου 11 Ν. 5227/1931, "περί μεσαζόντων". Ειδικότερα, αδιάφορο για την κατάφαση του εγκλήματος ότι μετά την τέλεσή του οι κατηγορούμενοι επέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που είχαν λάβει. Όχι στοιχείο του εγκλήματος αν το ποσό δόθηκε για μεσολάβηση σε νόμιμη ή παράνομη πράξη 2. Ζητήματα συρροής (αληθινή μεταξύ απάτης και άρθρου 11 Ν. 5227/1931).

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2010, σελ. 35 επ.

 

6.   

Απόφαση

543

2009

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης παθητικής δωροδοκίας (άρθρο 235 ΠΚ) 2. Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου. Η ιδιότητα του ιατρού ΕΣΥ ως δημοσίου υπαλλήλου 3. Όχι υποχρέωση αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών (ισχυρισμός περί "πλεκτάνης").

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2010, σελ. 111 επ., ΠοινΔικ 2009, σελ. 1205 επ.

7.    

Απόφαση

1853

2009

Υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και αυτοϋπόθαλψη

ΝΟΜΟΣ

8.    

Απόφαση σε Συμβούλιο

1246

2010

1. Παθητική δωροδοκία 2. Εκβίαση 3. Σχέση δωροδοκίας και εκβίασης 4. Τέλεση εγκλήματος κατ’ επάγγελμα

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

9.    

Απόφαση

559

2010

Παθητική δωροδοκία και ν. 1608/1950

ΝΟΜΟΣ

10. 

Απόφαση

1130

2011

1. Στοιχεία ειδικής υπόστασης ενεργητικής δωροδοκίας (άρθρο 236 παρ. 1 ΠΚ) 2. Στοιχεία ειδικής υπόστασης πλαστογραφίας με χρήση πλαστού εγγράφου (άρθρο 216 παρ. 2 ΠΚ) 3. Στοιχεία ειδικής υπόστασης άρθρου 11 Ν. 5227/1931 "περί μεσαζόντων" 4. Έννοια της τέλεσης εγκλήματος κατ΄ εξακολούθηση (άρθρο 98 παρ. 1 ΠΚ) 5. Έννοια άμεσης συνέργειας (άρθρο 46 παρ. 1β΄ ΠΚ)

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

11. 

Απόφαση

1625

2011

1. Παθητική δωροδοκία (με μορφή απαίτησης/λήψης ωφελημάτων) για μελλοντική/παράνομη υπηρεσιακή ενέργεια (άρθρο 235 ΠΚ) 2. Άμεση συνέργεια σε παθητική δωροδοκία (άρθρα 46 παρ. 1 περ. β΄, 235 ΠΚ) 3. Αθωωτικό πόρισμα διενεργηθείσας ΕΔΕ και ποινική δίκη.

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

12. 

Απόφαση

1718

2011

Στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης. Πρέπει ο δράστης να έχει σκοπό να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανήκει στον κύκλο της αρμοδιότητας του και ανάγεται στα υπηρεσιακά του καθήκοντα ή αντίκειται σε αυτά;

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου,

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

13. 

Απόφαση

1468

2012

Κακουργήματα του ν. 3213/2003. Υποβολή ελλιπούς δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως. Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακής καταστάσεως κατ΄ εξακολούθηση. Δικονομικά. Αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών.

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ

14. 

Απόφαση

125

2013

Καταχραστές Δημοσίου. Δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Απλή συνέργεια κατ’ εξακολούθηση σε ψευδή βεβαίωση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από ηθική αυτουργία). Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ψευδείς βεβαιώσεις τελωνειακών υπαλλήλων περί δήθεν εφοδιασμού πλοίων με πετρέλαιο κινήσεως, ενώ το πετρέλαιο αυτό προωθείτο στην αγορά ως πετρέλαιο θερμάνσεως. Ν.Δ. 2576/1953, βάσει του οποίου λαμβάνεται υπ’ όψιν το σύνολο του οφέλους ή της ζημίας. Ειδικότερη διάταξη που αφορά στους καταχραστές του Δημοσίου και κατισχύει της γενικής διάταξης του αρ. 98 ΠΚ.

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

15.

Απόφαση

269

2013

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης από υπάλληλο του ΣΔΟΕ δια της παραλείψεως υποβολής τραπεζικών καταθέσεων. Συγγνωστή νομική πλάνη. Βάσει της πολυετούς υπηρεσίας του, της εμπειρίας του και των επαγγελματικών του ικανοτήτων και του μορφωτικού και πνευματικού του επιπέδου (κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο Δίκαιο), είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την υποχρέωσή του να δηλώσει τις τραπεζικές του καταθέσεις.

 

Βάση δεδομένων ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

16. 

Απόφαση

665

2014

Παθητική δωροδοκία. Εκβίαση. Συρροή αληθινή μεταξύ των αξιόποινων πράξεων της παθητικής δωροδοκίας και της εκβίασης λόγω ετερότητας των προσβαλλομένων εννόμων αγαθών. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας, με φερόμενο χρόνο τέλεσης την 11-10-2007, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου κατά την έννοια των άρθρων 13 εδαφ. α' και 263Α του Π.Κ., απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση και το δώρο ή αντάλλαγμα που ζήτησε ή έλαβε ο δράστης ή του οποίου εξασφάλισε την υπόσχεση καταβολής και ότι η από μέρους του ιδίου ή δια μέσου άλλου απαίτηση, ή αποδοχή κ.λ.π. των ωφελημάτων αφορούσε σε ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική, που ανάγεται στα καθήκοντα του όπως αυτά προσδιορίζονται ή προκύπτουν από το νόμο ή τους υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις διαταγές των προϊσταμένων του ή τη φύση της υπηρεσίας του. Εάν τα δώρα που ζητούσε ή λάμβανε κ.λ.π. ο δράστης απέβλεπαν σε ήδη τελειωμένη ενέργεια ή παράλειψη του ως υπαλλήλου η πράξη ήταν ανέγκλητη, μη αξιόποινη. Το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας είναι υπαλλακτικώς μικτό. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

17. 

Απόφαση

196

2014

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από πρώην βουλευτή (άρ. 4 παρ. 3 του Ν. 3213/2003): Ορθώς και αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατά συρροή ο κατηγορούμενος, ο οποίος, μετά την απώλεια της βουλευτικής του ιδιότητας, υπέβαλε στην Βουλή των Ελλήνων, διά του Αντιπροέδρου της, δύο φορές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης με ανακριβή περιουσιακά στοιχεία, αφού καίτοι ομολόγησε ενώπιον εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είχε λάβει από διάφορες πηγές τα χρηματικά ποσά των 200.000 και 240.000 μάρκων Γερμανίας, δεν τα συμπεριέλαβε στις ως άνω υποβληθείσες δηλώσεις του

ΠοινΧρον 2015, 209

18.

Απόφαση

665

2014

Παθητική δωροδοκία. Εκβίαση. Συρροή αληθινή μεταξύ των αξιόποινων πράξεων της παθητικής δωροδοκίας και της εκβίασης λόγω ετερότητας των προσβαλλομένων εννόμων αγαθών. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας, με φερόμενο χρόνο τέλεσης την 11-10-2007, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου κατά την έννοια των άρθρων 13 εδαφ. α' και 263Α του Π.Κ., απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση και το δώρο ή αντάλλαγμα που ζήτησε ή έλαβε ο δράστης ή του οποίου εξασφάλισε την υπόσχεση καταβολής και ότι η από μέρους του ιδίου ή δια μέσου άλλου απαίτηση, ή αποδοχή κ.λ.π. των ωφελημάτων αφορούσε σε ενέργεια ή παράλειψη του μελλοντική, που ανάγεται στα καθήκοντα του όπως αυτά προσδιορίζονται ή προκύπτουν από το νόμο ή τους υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις διαταγές των προϊσταμένων του ή τη φύση της υπηρεσίας του. Εάν τα δώρα που ζητούσε ή λάμβανε κ.λ.π. ο δράστης απέβλεπαν σε ήδη τελειωμένη ενέργεια ή παράλειψη του ως υπαλλήλου η πράξη ήταν ανέγκλητη, μη αξιόποινη. Το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας είναι υπαλλακτικώς μικτό. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

19. 

Απόφαση

205

2015

Δωροληψία για μελλοντική πράξη του υπαλλήλου, αναγόμενη στα καθήκοντά του - Προστατευόμενο έννομο αγαθό στα εγκλήματα δωροδοκίας στον δημόσιο τομέα είναι η σύννομη, καθαρή, υγιής και ακέραιη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, αφού στις περιπτώσεις αυτές είναι άμεσος και προφανής ο κίνδυνος διαφθοράς του υπαλλήλου και κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών από τέτοιες πράξεις προς τη σύννομη και εύρυθμη λειτουργία τους. Επομένως, το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., ως φορείς του έννομου αγαθού, είναι δυνατό να υποστούν ηθική βλάβη από τα εγκλήματα αυτά, τα οποία συνιστούν αδικοπραξίες κατά την έννοια των άρθρων 914 και 932 Α.Κ., και δικαιούνται να παρασταθούν, ως αμέσως ζημιωθέντα, όχι μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας αλλά και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του δράστη της παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου – Ανακριτική διείσδυση και αρχή της δίκαιης δίκης.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

20. 

Απόφαση

705

2015

Στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 263 Α ΠΚ περιλαμβάνονταν, (υπό δ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από τις Τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΕ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, που ισχύει από 7.4.2014, και επανανομοθετήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4262/2014, που ισχύει από 10.5.2014, όπως είχε προ της καταργήσεώς της, ως περίπτωση ε στο άρθρο 263Α ΠΚ. Την ημέρα που απαγγέλθηκε η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, κατ’ άρθρ. 2 παρ. 2 του ΠΚ, δεν είχαν εφαρμογή στην περίπτωση του κατηγορουμένου ούτε η επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950, ούτε και η προϋποθέτουσα αυτήν διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ΝΔ 2476/1953, διότι είχε καταργηθεί η άνω περίπτωση δ του άρθρου 263 Α του ΠΚ. Όμως, κατά τη μειοψηφούσα γνώμη ενός μέλος του Δικαστηρίου, κατ’ άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγματος, θα έπρεπε να μην εφαρμοστεί ο επιεικέστερος ν. 4254/7-4-2014, υποπαρ. ΙΕ-12, με τον οποίο απαλείφθηκε η μέχρι τότε υφισταμένη και ισχύουσα περ. δ’ του άρθρου 263 Α του ΠΚ, γιατί το περιεχόμενο της παραπάνω διάταξης είναι αντίθετο προς τις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 3, 4 και 26 του Συντάγματος. Και αυτό, επειδή εισήχθη νόμος που περιέχει συγκαλυμμένη αμνηστία, έπαυσε την ποινική ευθύνη και κατ’ αποτέλεσμα παρέσχε νομοθετικά άφεση ποινικής ευθύνης αμνηστεύοντας σοβαρές κακουργηματικές πράξεις, κυρίως διαφθοράς υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ενέργεια που ανήκει στη δικαστική λειτουργία, και ασκείται αποκλειστικά από τα δικαστήρια και όχι από τη νομοθετική εξουσία.

Ιστοσελίδα Αρείου Πάγου

Β. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                        

Πηγές Δημοσίευσης

19.  

Απόφαση

ΤριμΠλημΛαρ 2951

2013

Δωροδοκία ενεργητική/παθητική. Σύγκρουση καθηκόντων ως λόγος άρσης του καταλογισμού. Ψευδής βεβαίωση. Υπεξαγωγή εγγράφων. Καθηγητής ΤΕΙ. Απαίτηση και λήψη οικονομικών ανταλλαγμάτων από σπουδαστές προκειμένου οι τελευταίοι να περάσουν τα μαθήματά του. Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι σπουδαστές για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας, λόγω σύγκρουσης καθηκόντων που οδηγεί στην άρση του καταλογισμού τους.

ΠοινΔικ 2014, 654

20.  

Απόφαση

ΠλημΑθ 46000

2014

Παθητική δωροδοκία. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια υπαλλήλου. Ιατροί. Λήψη χρηματικού ποσού για χειρουργική επέμβαση. Δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του ιδιώνυμου αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας για ιατρό ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ζήτησε κι έλαβε άμεσα για τον εαυτό του χρηματικό ποσό προκειμένου να προβεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το στήθος της εγκαλούσας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν δύνανται να υπαχθεί την νομική έννοια του υπαλλήλου που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 235 ΠΚ του ιδιώνυμου αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας αφού είναι άμισθος πανεπιστημιακός συνεργάτης του Νοσοκομείου και όχι γιατρός του ΕΣΥ, δικαιούμενος να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο. Αθώωση του κατηγορουμένου.

ΝΟΜΟΣ

21.  

Απόφαση σε Συμβούλιο

ΣυμβΠλημΑθ 2774

2014

Παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση από υπάλληλο. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Έννοια υπαλλήλου. Νόμος αντισυνταγματικός. Η υποπαρ. ΙΕ.12 του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014, με την οποία απαλείφθηκε λόγω παραδρομής η μέχρι τότε υφιστάμενη περ. δ΄ του άρθρου 263Α ΠΚ, σε συνδυασμό με την επαναφορά της σε ισχύ με το Ν 4262/2014, κρίνεται ότι εισάγει διάταξη αντίθετη με τα άρθρα 47 παρ. 3 και 4 και 26 του Συντ. και ως τέτοια το Συμβούλιο αυτό έχει υποχρέωση, κατ’ άρθρο 93 παρ. 4 του Συντ., να μην την εφαρμόσει.  Ne bis in idem. Δεδικασμένο από αλλοδαπές αποφάσεις, Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους

ΠοινΔικ 2014, 658