Δικονομικό δίκαιο των οικονομικών εγκλημάτων και κατά του Δημοσίου και των εγκλημάτων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Θεματική Ενότητα: ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩ    Ν ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα                                        

Πηγές Δημοσίευσης

1.   

 

Απόφαση Ολομέλειας ΑΠ

3

2014

Αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ κατά αμετάλητου βουλεύματος ΣυμβΕφ – καταχραστές δημοσίου

ΠοινΔικ2014,555

2.    

Απόφαση ΑΠ

446

2014

Ποινική δικονομία. Απαράδεκτο ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου. Προϋποθέσεις για την ύπαρξη δεδικασμένου. Ταυτότητα της πράξεως. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Φοροδιαφυγή για μη απόδοση ΦΠΑ. Σχέσεις των δύο παραβάσεων. Στην έννοια της φοροδιαφυγής του άρθρου 25 παρ. 1 του ν.1882/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 περιλαμβάνεται και η μη απόδοση ΦΠΑ. Αρνητικό δεδικασμένο για την ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο εφόσον έχει προηγηθεί καταδίκη για μη καταβολή ΦΠΑ για την ίδια οφειλή. Αναιρεί την (καταδικαστική) απόφαση 819/2012 Τριμ. Πλημμ/κείου Αλεξανδρούπολης για παραβίαση δεδικασμένου. Η απόφαση αυτή εισήχθη στη ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του συνδρομητή μας κ. Σάββα Μανουσόπουλου, δικηγόρου Αλεξανδρούπολης.

ΝΟΜΟΣ

3. 

Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

6

2014

Προϋποθέσεις διενέργειας κατ' οίκον έρευνας για φορολογικούς σκοπούς – προστασία ασύλου της κατοικίας (σχετ. ΓνωμΝΣΚ 256/2014, ΝΟΜΟΣ)

ΠοινΔικ2014, 720

 

4.    

Απόφαση ΑΠ

436

2012

Παραβίαση δικαιώματος σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης κατηγορουμένου (άρθρα 171 παρ. 1 στοιχ. δ ΚΠΔ, άρθρα 31, 105 και 223 παρ. 4 ΚΠΔ). Ανάγνωση στο ακροατήριο ένορκης κατάθεσης κατηγορουμένου κατά τη διενέργεια ΕΔΕ από επιθεωρητές Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Τομέα Υπουργείου Υγείας με βάση την οποία συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο. Ακυρότητα- Αξιολόγηση της έκθεσης ελέγχου και όχι της κατάθεσης

ΠοινΧρον2013, 26

5.    

Απόφαση ΑΠ σε Συμβ

654

2009

Ν. 1608/1950-Αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ακόμη και όταν το τελευταίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ύστερα από έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που αποφάσισε αναρμοδίως

ΝΟΜΟΣ

 

Β. ΕΦΕΤΕΙΟ

α/α

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

6.   

ΣυμβΕφΚερκ

52

2013

Ν. 4022/2011 – Περάτωση ανακρίσεως – σχέση με ν. 1608/1950 – εκκρεμείς υποθέσεις

ΝΟΜΟΣ

Γ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ

α/α

Είδος απόφασης/δικαστήριο

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

7.    

Βούλευμα ΣυμβΠλημΑθ

1966

2014

Προυποθέσεις έρευνας και κατάσχεσης σε δικηγορικά γραφεία – κάμψη δικηγορικού απορρήτου – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Υπάλληλοι ΣΔΟΕ

ΠοινΔικ2014, 929

8.    

Βούλευμα ΣυμβΠλημμΛαρ

385

2013

Μάρτυρες μη εξεταζόμενοι στο ακροατήριο – δεν συντρέχει ακυρότητα με την εξέταση ως μαρτύρων επιθεωρητών του ΣΕΥΥΠ που άσκησαν προανακριτικά καθήκοντα

ΠοινΧρ2014,0382

9.    

 

 

Βούλευμα ΣυμβΠλημμΙωαν

153

2012

Καταχραστές Δημοσίου- Απιστία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Ν. 4022/2011- Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών  και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος  Δημοσίου Συμφέροντος –Περάτωση κύριας ανακρίσεως με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. –Αρμοδιότητα επί συμμετοχής. Προπαρασκευαστικά - παρεμπίπτοντα βουλεύματα. Δυνατότητα ανάκλησης  βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο απέσχε να αποφανθεί μέχρι της υποβολής  προτάσεως από τον Εισαγγελέα επί της ουσίας.

ΝΟΜΟΣ

ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

#

Είδος απόφασης

Αριθμός

Έτος

Βασικά Νομικά Ζητήματα

Πηγές Δημοσίευσης

1.

Απόφαση ΕΔΔΑ INSANOVv. AZERBAIJAN

Υποθ. 16133/08

2013

Privatization fraud, abuse of official power

Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect)

Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect)

Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings

Article 6-1 - Fair hearing)

Violation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings

Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6 - Right to a fair trial

Article 6-3-c - Defence through legal assistance)

Violation of Article 6+6-3-d - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings

Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6 - Right to a fair trial

Article 6-3-d - Examination of witnesses)

HUDOC