Συνεργάτες στην Ελλάδα

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

1. Aπό τη Νομική Σχολή

Από το γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς οικονομικού δικαίου

Π. Γκλαβίνης, Αν. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου

 

2. Από άλλα τμήματα του ΑΠΘ

Από το γνωστικό αντικείμενο της γενικής οικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Ν. Βαρσακέλης, Αν. Καθηγητής Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γ. Παπαχρήστου, Αν. Καθηγητής Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

 

Συνεργαζόμενοι μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές

Α.-Τ. Καζανάς, ΔΝ-Δικηγόρος

Ι. Ναζίρης, ΔΝ-Δικηγόρος

Ν. Χατζηνικολάου, ΔΝ-Δικηγόρος

A.  Γιαννακούλα, ΔΝ-Δικηγόρος

Μ. Παπαϊωάννου, ΔΝ-Δικηγόρος

Ι. Βλάχος, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Ε. Κομπατσιάρη, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Χρ. Λαμπάκης, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

ΔΛίμα, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Ε. Μπήινα, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Μ. Νάζου, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Ν. Καραλιώτα, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας

Τ. Παραφέλας, Ασκ. Δικηγόρος- Υπ. Διδάκτορας 

M. Xοΐδου, Δικηγόρος-Υπ. Διδάκτορας