Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας»

Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας»

Αθήνα, 28 - 29 Απριλίου 2017
Βουλή των Ελλήνων
Αίθουσα Γερουσίας
Τύπος δράσης: 
Συνημμένα αρχεία: